რასაცა გასცემ შენია, რაც არა - დაკარგულია!
"ერო და ბერო, შიში მაქვს და თხოვნაც მაქვს ერთი:
ზურგს ნუ შეაქცევთ... გაიკითხეთ, ბედი არ გვციდიდეს
გლახის ძონძებში გადაცმული არ იყოს ღმერთი"
შოთა ნიშნიანიძე
სარჩევი
Имитатор электрогитары в онлайн исполнении с возможностью записать свою мелодию.
 

Случается, что под рукой не оказывается ни камертона, ни гитарного тюнера.
Как же настроить гитару в такой ситуации?
Вот тут-то и приходит на помощь наш тюнер online.
Нажмите на квадратик под буквой соответствующей струны и получите нужное звучание, в унисон с которым должна звучать струна вашей гитары.
 

 

..

A add9